دوشنبه, 5 خرداد 1399
    /  3
عنوان : عملیات بارگیری و پخش بیس
کد خبر : ۲۷۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

انجام عملیات بارگیری و پخش بیس،جهت تکمیل روسازی باند جنوبی بلوار زاینده رود نکوآباد.


نمایش تعداد بازدیدها : 46

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0