دوشنبه, 5 خرداد 1399
    /  3
عنوان : ضدعفونی روستای مزرعچه
کد خبر : ۲۷۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

گندزدایی و ضدعفونی روستای مزرعچه به درخواست دهیار و شورای این روستا از شهرداری دیزیچه،توسط شهرداری و همکاری ستاد مردمی.


نمایش تعداد بازدیدها : 47

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0