پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Saturday, October 19, 2019
تصاویری از شهر
  Current Events  
 
روز ورزش و تربیت بدنی

events in label 26 مهر

روز آتش نشانی و ایمنی

events in label 7 مهر

اربعین حسینی

events in label 27 مهر

روز جهانی معلم

events in label 13 مهر

روز جهانی سالمند

events in label 10 مهر

روز نیروی انتظامی

events in label 13 مهر

 
 
 
 

activeusers (3)
totalonlineusers (0)
onlineathenticatedusers (0)

Page

news categories 
news code : 2721  |  event date : 10/5/2019 22:11:20  |  item visited : 22
news code : 2720  |  event date : 10/5/2019 21:58:13  |  item visited : 22
news code : 2719  |  event date : 10/5/2019 21:53:34  |  item visited : 21
news code : 2718  |  event date : 9/21/2019 23:7:14  |  item visited : 39
news code : 2717  |  event date : 9/13/2019 10:25:51  |  item visited : 45
news code : 2716  |  event date : 8/26/2019 17:41:13  |  item visited : 66
Page1of26123456...26.Next.go
              Field426
                
              Field591  
                
              Field448  
                
              Field456  
                
              Field464  
                  
              Field40811
                
              Field40829  
                
              Field40849  
                
              Field40869  
                
              Field40889  
                  
  Send
  Field474
  Field477
  Field480
  Field483
  Field486
  Field19640    
  Field19641    
  Field499    
  Field19642    
  Field19643    
  Field514    Field518  
  Field523    Field527  
  Field532    Field536  
  Field19873  
1277912882
  Send


  مهندس علی اکبر محمودی
شهردار دیزیچه


 Total Views Statistics5949866
Visit Count in High Visit Date674
Today Visits5
Yesterday Visits7

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0